• Geokom header v6
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • מכשור וטכנולוגיות מתקדמות לניהול מיסעות
  • תכן מבנה מיסעות

גיאוכום הנדסה אזרחית וגיאולוגיה

חברת גיאוכּום בע"מ הוקמה בשנת 1993 ע"י אמנון רבינא, M.Sc. בגיאולוגיה הנדסית, ודוד אנגלרד B.E.Sc בהנדסה אזרחית, בהמשך הצטרפו שני שותפים נוספים, נתן הוניג בעל תואר B.E.Sc. בהנדסה אזרחית, ואלי גמרניק מהנדס מומחה בתחום עבודות גישור ומבנים,  M.E.Sc בתחום חומרי הבנייה.

המשך קריאה

הקמת ותפעול מערכות בקרה והבטחת איכות בפרויקטים הנדסיים

מערכות הבטחת איכות הינן מנגנוני הבקרה אותם מקים ומתחזק היזם/המזמין על מנת לוודא כי מערכות בקרת האיכות של הקבלן המבצע, מתפקדות ואיכות המטרה/הפרויקט מושגת. מערכות הבטחת/בקרת איכות מתקיימות במספר רב של פרויקטים בהתאם למדיניות היזם. 


פרויקטים

חברת גיאוכּום בע"מ מבצעת עבודות ניהול ופיקוח בקרה והבטחת איכות, בתחום התשתיות, הסלילה, גישור, בניה והמנהור בכל רחבי מדינת ישראל.עבודות הניהול ופיקוח מבוצעות הן עבור רשויות ממשלתיות כגון: משרד הבטחון החברה הלאומית לדרכים-מעצ, עיריות וכן עבור יזמים פרטיים. 

המשך קריאה

מכשור טכנולוגיות מתקדמות למערכות ניהול מיסעות

inspection car

מערכת ניהול מיסעות (מנ"מ) הינה מערכת אשר מסייעת בידי רשויות אשר אחראיות על אחזקת רשת כבישים, המערכת מתבססת על איסוף נתונים המשקפים את מצב המיסעות ברשת, ובהינתן מסגרת תקציבית מתוכננות ההשקעות ברשת על סמך ציוני הכבישים שנסקרו ובהסתמך על קריטריונים הנדסיים כלכליים רציונאליים.

קיומה של מערכת לניהול מיסעות מאפשרת למקבלי ההחלטות לבצע את משימתם בהתבסס על ממצאים אמיתיים מרשת המיסעות שבאחריותם, ולהשכיל בחלוקת התקציבים שעומדים לרשותם, לצורך שיקום ואחזקת רשת המיסעות.