• Geokom header v6
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • מכשור וטכנולוגיות מתקדמות לניהול מיסעות
  • תכן מבנה מיסעות

גיאוכום הנדסה אזרחית וגיאולוגיה

חברת גיאוכּום בע"מ הוקמה בשנת 1993 על ידי אמנון רבינא M.Sc בגיאולוגיה הנדסית ונתן הוניג בעל תואר B.E.Sc בהנדסה אזרחית.  החברה עוסקת במגוון שטחי ההנדסה האזרחית ובהם, ניהול ופיקוח, בקרה והבטחת איכות בעבודות הקמה בפרויקטים בהנדסה אזרחית, תכן מבנה מיסעות, הקמה ואחזקת מערכות ניהול מיסעות

המשך קריאה
 

הקמת ותפעול מערכות בקרה והבטחת איכות בפרויקטים הנדסיים

מערכות הבטחת איכות הינן מנגנוני הבקרה אותם מקים ומתחזק היזם/המזמין על מנת לוודא כי מערכות בקרת האיכות של הקבלן המבצע, מתפקדות ואיכות המטרה/הפרויקט מושגת. מערכות הבטחת/בקרת איכות מתקיימות במספר רב של פרויקטים בהתאם למדיניות היזם. 


פרויקטים

חברת גיאוכּום בע"מ מבצעת עבודות ניהול ופיקוח בקרה והבטחת איכות, בתחום התשתיות, הסלילה, גישור, בניה והמנהור בכל רחבי מדינת ישראל.עבודות הניהול ופיקוח מבוצעות הן עבור רשויות ממשלתיות כגון: משרד הבטחון החברה הלאומית לדרכים-מעצ, עיריות וכן עבור יזמים פרטיים. 

המשך קריאה

מכשור טכנולוגיות מתקדמות למערכות ניהול מיסעות

inspection car

מערכת ניהול מיסעות (מנ"מ) הינה מערכת אשר מסייעת בידי רשויות אשר אחראיות על אחזקת רשת כבישים, המערכת מתבססת על איסוף נתונים המשקפים את מצב המיסעות ברשת, ובהינתן מסגרת תקציבית מתוכננות ההשקעות ברשת על סמך ציוני הכבישים שנסקרו ובהסתמך על קריטריונים הנדסיים כלכליים רציונאליים.

קיומה של מערכת לניהול מיסעות מאפשרת למקבלי ההחלטות לבצע את משימתם בהתבסס על ממצאים אמיתיים מרשת המיסעות שבאחריותם, ולהשכיל בחלוקת התקציבים שעומדים לרשותם, לצורך שיקום ואחזקת רשת המיסעות.