סקירות גשרים ומבנים

test01חברת גיאוכּום בע"מ, מעסיקה מהנדסים בעלי ניסיון רב שנים העוסקים בסקירות של גשרים ומבנים. סקירת גשרים דורשת התמחות ייעודית בנשוא הגישור ועבודות קונסטרוקציה.

סקירות הגשרים מבוצעות בהתאם למטודולוגיה אשר נקבעה ע"י מזמיני העבודה בהובלת חברת נתיבי ישראל. סוקרי הגשרים נדרשו לעבור מספר קורסים מקצועיים ובסופם לעבור בחינות הסמכה ייעודיות לצורך קבלת היתר לביצוע סקרים.

מהנדסים מקבוצת גיאוכום מבצעים סקירות של עשרות גשרים בכל שנת עבודה בין הלקוחות העיקריים ניתן למנות את חברת נתיבי ישראל, רכבת ישראל, חברת מוריה, עיריית תל אביב, חברת כרמלטון (מנהרות הכרמל) ועוד.