גשר קשת במודיעין

תיאור הפרויקט

העבודה בוצעה ע"י מהנדסי החברה  עבור סולל בונה וכללה פיקוח על יציקת קשת במפתח של כ-400 מטר בגובה של 30 מטר מעל וואדי ענבה.

היקף הפרויקט הוא של כ-20 מיליון ₪.