כביש מספר 22 - עוקף קריות

תיאור הפרויקט

העבודה בוצעה ע"י מהנדסי החברה עבור חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ וכללה בקרת איכות על הקמת פרויקט כביש העוקף את הקריות ממזרח באזורי קרקע עם בעיות גיאוטכניות קשות במיוחד, עלות הפרויקט הגיע לכמיליארד ₪.