כביש 6

תיאור הפרויקט

כביש מס' 6, חוצה ישראל בקטע המרכזי שאורכו כ- 90 ק"מ וקטע 18 הצפוני.
העבודה בוצעה עבור חברת דרך ארץ CJV, קבלן ההקמה של הפרויקט שעלותו הייתה כ- 4.5 מיליארד שקל.