מתקן התפלת מי ים בחדרה

תיאור הפרויקט

העבודה בוצעה ע"י מהנדסי החברה, עבור חברת סולל בונה בע"מ וכללה בקרת איכות על עבודות ההקמה של מתקן התפלת מי הים הגדול במדינה שנבנה בתחנת הכח בחדרה. עלות הפרויקט הגיע ל250 מיליון ₪.