פרויקט הרכבת הקלה בירושלים

תיאור הפרויקט

העבודה בוצעה ע"י מהנדסי החברה, עבור חברת סיטי-פס בע"מ. העבודה כללה בקרת איכות על עבודות ההקמה של קו A, שהיה הקו הראשון של רכבת להסעת המונים באזור עירוני. עלות הפרויקט הגיע לכמליארד מיליון ₪.