מעכלי בוצה - לטיפול בבוצת השפד"ן

תיאור הפרויקט

העבודה מבוצעת עבור "סולל בונה - שיכון ובינוי תשתיות" וכוללת הקמת מערך עיכול אנאירובי לבוצת השפד"ן. מבצעים בפרויקט מכלי בטון עגולים, גלילים מבטון דרוך, מבני חשמל, וציוד אלקטרומכני. היקף הפרויקט הוא של כ- 650 מיליון שקלים.