בדיקות לא הרסניות לכבישים (Non Destructive Test)

test01

 

חברת גיאוכּום בע”מ מספקת שירותי מדידות מיוחדות לכבישים בעזרת ציוד מתקדם המבצע את הבדיקות מבלי לפגוע במיסעה הנבחנת. סוגי הבדיקות אותן מבצעת החברה הינן:

  • מדידת אגני שקיעות במיסעות בציוד מסוג HWD.
  • מדידות גליות באמצעות מערכות RSP, לחברה שתי מערכות מדידה מסוג זה המשמשות הן לבקרת ביצוע בפרויקטים והן לביצוע סקרים במיסעות קיימות.

מערכת HWD - Heavy Weight Deflectometer
מכשיר ה- HWD מודד את אגני השקיעות הנוצרים בהשפעת העמסה דינמית של המסעה. מתוצאות מדידות אגני השקיעות מחושבים באמצעים מתימטיים מודולי האלסטיות של שכבות המבנה והשתית.
באמצעות נתונים אלה ניתן להעריך את טיב המיסעה וטיב ואורך השרות אשר ניתן לצפות ממנה. ולתכנן את השיקום הנדרש לתקופת שירות נוספת.
בדיקות תסבולת המיסעה מבוצעות בעזרת מכשיר ה- HWD כחלק מבקרת איכות הביצוע של כל הכבישים הראשיים ומסילות הרכבת במדינת ישראל.

מערכת למדידת גליות במיסעות (RSP)
מכשיר ה-RSP מודד את איכות הנסיעה בכביש ומתרגם את ערכי המדידה לערכים מספריים הניתנים לניתוח ראציונאלי. ולהשוואת איכויות. הבדיקות המבוצעות באמצעות מערכת RSP הן גליות המיסעה ועומק החריצה.

גיאוכום מתפעלת שני סוגים של מערכות RSP – Roughness Surface Profiler

  • מערכת RSP 3.2L מתוצרת חברת Dynatetest , מדנמרק
  • מערכת RSP (חלק ממערכת Hawkeye) מתוצרת חברת ARRB , מאוסטרליה

מכשיר ה- RSP מודד בעזרת קרני לייזר ומדי תאוצה את פרופיל המיסעה. באמצעות מערכת המחשוב הניידת מדווחים ערכי הגליות, לאורך הציר הנמדד. הערכים מדווחים בהתאם לסולם ייעודי המכונה מג"ב – מד הגליות הבינלאומי (International Roughness Index – IRI). בחלק ממערכות ה RSP ניתן למדוד גם את ערכי החריצה בנתיבי הגלגלים, עומק החריצה מדווח בס"מ.

בדיקות גליות מבוצעות כבקרת איכות בביצוע שכבות האספלט בכל הכבישים הבין עירוניים והכבישים הראשיים לרבות כבישי חברת נתיבי ישאל, חוצה ישראל ומסלולי תעופה.

מערכת למדידת חריצה וגיאומטריה
גיאוכום מתפעלת מערכת לאיסוף נתונים הכוללת בתוכה מכשור מתקדם ומיוחד למדידת החריצה לאורך נתיב הנסיעה באמצעות מערכת לייזרים המבצעת סריקה בצורת וילון לכל רוחב המיסעה. המערכת כוללת גם מכשור מבוסס אקסלרומטר למדידות גיאמטרית הכביש הנמדד לארך ורוחב הציר הנמדד.
הציוד הנ"ל מובנה במערכת ה- Hawwkeye 2000 מתוצרת חברת ARRB האסטרלית. ניתן להזמין בדיקות אלה באופן ייעודי.