תכן מבנה מיסעות (תכנון מבנה מיסעות ושיקום כבישים)

חברת גיאוכּום בע"מ, מעסיקה מהנדסים בעלי ניסיון רב שנים העוסקים בתכן מבנה מיסעות ושיקום כבישים, מסלולים, נמלים ומסילות רכבת. העבודה כוללת כתיבת מפרטים, הנחיות לביצוע והכנת כתבי כמויות. החברה מלווה את הביצוע מבחינה הנדסית ומבצעת את כל הדרוש על מנת לאפשר למזמין לקבל מוצר סופי שישרת אותו על פי דרישותיו התכנוניות, לאורך השנים.

חברת גיאוכּום בע"מ נותנת יעוץ הנדסי למזמיני העבודה, בתחום ההערכה ההנדסית, של מבני כבישים ומיסעות. למהנדסי החברה הכלים להערכה מחודשת של המבנה אשר משקללת את המידע ההנדסי עם הערכים הכלכליים הישימים ליזם ולמבצע בפרויקט.

הערכה מבנית במהלך תקופת הביצוע מאפשרת ליזם לבחון בזמן אמת את תכן מבנה המיסעה ביחס לאיכות חומרי הסלילה בפועל. הערכה כזו יכולה לגרור שינוי במבנה המיסעה (הגדלה או הקטנה כתלות באיכות חומרי הסלילה) ביחס לתכנון.

יתרונה הגדול של חברת גיאוכום הינו שילוב הניסיון שהצטבר אצל מהנדסי החברה בליווי הביצוע של פרויקטים רבים אשר מאפשרים "תכנון ישים" מבחינת ביצוע באתר. הבנת העבודה הנעשית באתר במהלך ההקמה. ההתחשבות ביכולות הביצוע ואיכות החומרים והציוד הזמינים, עשויות למנוע בעיות ותקלות בשלבים קריטיים ומביאות לעמידה באומדנים התקציביים המתוכננים ובאיכויות