הארכת מסילות, גשר המוזיאון – חיפה מזרח

הארכת מסילות, גשר המוזיאון – חיפה מזרח

חזרה לדף הבית

ניהול פרויקט ופיקוח על הארכת מסילות, הסטת ותוספת מפלגים, שדרוג גשר הולכי רגל מפלדה, הקמת מעלית נוסעים בין המסילות. שיקום רציף טורקי עתיק וביצוע עבודות תקשורת ואיתות עבור רכבת ישראל.

פרויקטים נוספים