מתחם לוגיסטי ויתקין

מתחם לוגיסטי ויתקין

חזרה לדף הבית

ניהול פרויקט ופיקוח על פרויקט הקמה של מתחם אחסנה לוגיסטי בשטח של כ- 26,000 מ"ר.

ביצוע מבנה משוריין, סלילת מיסעה אספלטית, הוספת מסילה בהתחברות למסילות החוף, אלמנטי ניקוז, איתות ותקשורת רכבתית.

פרויקטים נוספים