מכשור טכנולוגיות מתקדמות למערכות ניהול מיסעות

מכשור טכנולוגיות מתקדמות למערכות ניהול מיסעות

חזרה לדף הבית

מערכת ניהול מיסעות (מנ"מ) הינה מערכת אשר מסייעת בידי רשויות אשר אחראיות על אחזקת רשת כבישים, המערכת מתבססת על איסוף נתונים המשקפים את מצב המיסעות ברשת, ובהינתן מסגרת תקציבית מתוכננות ההשקעות ברשת על סמך ציוני הכבישים שנסקרו ובהסתמך על קריטריונים הנדסיים כלכליים רציונאליים.

קיומה של מערכת לניהול מיסעות מאפשרת למקבלי ההחלטות לבצע את משימתם בהתבסס על ממצאים אמיתיים מרשת המיסעות שבאחריותם, ולהשכיל בחלוקת התקציבים שעומדים לרשותם, לצורך שיקום ואחזקת רשת המיסעות.

לצרכי איסוף המידע לניהול מערכות מיסעות רכשה החברה ציוד סקירה, מבוסס GIS, מהמתקדמים בעולם, אשר באמצעות תוכנת איסוף מאפשר לסקור נתוני מידע שונים המהווים את הבסיס להקמת מסד נתונים למנ"מ (מערכת ניהול מיסעות) של רשת הכבישים.

הציוד לסקר הכבישים כולל, צילום וידאו קדמי של כל מבני הדרך ובכללן מעקות בטיחות, צבע, ריהוט כביש, תמרורים, איסוף נתוני בדיקות גליות (RSP), חריצה וגיאומטריה. בנוסף מבוצעות בדיקות חוזק המבנה באמצעות מדידות HWD אשר נותנות אינדיקציה לגבי חוזק מבנה המיסעות. המידע מעובד לחישוב אינדקס מצב המיסעה (PCI) המתקבל מהסקירה הויזואלית של הצילומים, סקירות נוספות מבוצעות לבחינת מדרונות בחפירה ומילוי, מצב הניקוז, עובי המיסעה באמצעות רדאר חודר קרקע (GPR ) ועוד.

תוכנה מיוחדת לעיבוד המידע מאפשרת הצגה גרפית על מסך המחשב של כל נתוני הבדיקות. החומר מעבד ומעבר לעדכון בסיס הנתונים אצל היזם. תהליך עדכון מסד הנתונים נעשה בתדירות הנקבעת על ידי מזמין העבודה ולאחר כל פעולת אחזקה שמתבצעת ברשת.

בהסתמך על כל הנתונים שנאספו מבוצע ניתוח ביצועי תפקוד המיסעה והידרדרות מצב המבני של המיסעה תוך ניתוח העלויות כלכליות לאחזקה ושיקום. כשלב סופי מופקת תוכנית אחזקה תקופתית הכוללת אומדן תקציבי – הכול על פי מדיניות היזם הממונה.

תהליך זה מאפשר לרשויות לתקצב באופן מדויק ולוגי את עבודות השיקום האחזקה המבוצעות על ידן.

גיאוכום מספקת ללקוחות סקרי איסוף נתונים למערכות מנ"ם ומדידות NDT לצרכי בקרה והבטחת איכות.

בהתאם לדרישה גיאוכּום תבנה מערכת לניהול מיסעות עבור הלקוח, תוך התחשבות בצרכיו ובאפשרויותיו הכלכליות מבחינת השקעה ותחזוקתה של מערכת כזו.

פתרונות נוספים