מאמרים ומחקרים

מובילה בתחום סלילת הכבישים, משתתפת חברת גיאוכּוֹם בע”מ בפרויקטים ייחודים הכוללים שימוש בטכנולוגיות חדישות ובחומרים מיוחדים. החברה נותנת את שרותיה לגופים ציבוריים (האגף לחומרים ומחקר של מע"צ) בניהול קטעי ניסוי, ניתוח ביצועיים וביצוע מעקב מקיף ופרטני ללימוד מעמיק של הממצאים.

חברת גיאוכּוֹם בע”מ מסייעת ליזמים פרטיים בפיתוח וקידום טכנולוגיות חדישות בתחום הסלילה והבניה.

להלן רשימה של מאמרים ומחקרים שניתן להורידם למחשב ולצפות בהם.
הקבצים מסוג PDF ו- Power Point. 

מצאי ועתודות לחומרי סלילה במחצבות בישראל- נתונים מאפיינים

תערובות אספלט דו מינרליות (תערובות זברה)

ייצור וסלילה של תערובות גומי אספלט בתהליך חצי יבש

השימוש במדד הגליות בעבודות סלילה ובסקרי אחזקה

השפעת תוספים על תכונות הביטומן לכבישים

מצאי חומרי גלם במחצבות במחוז ירושלים

החסר באגרגט בזלת במדינת ישראל

ביצועי הגליות בפרויקט הריבודים

IRI Validation Test

פרויקט הביטומן משופר לכבישים